Към въпроса за произхода на Чертковия (Московския) препис на “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски


Мариана Фролова

Резюме:

Намереният през 1960 г. Чертковски (Московски) препис на “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски дълго време не е атрибутиран. Привличането на нови архивни материали позволява да се определят обстоятелствата и годината на неговото създаване, да се обоснове фактът на неговото създаване от един от най-старите преписи – Жеравненския, местонахождението на който днес е неизвестно, както и да се допълнят страниците на руско-българските културни отношения през ХІХ в.

Ключови думи:

«История славянобългарска», Паисий Хилендарски, Жеравненски препис, Московски (Чертков) препис, В. Априлов, Н. Н. Мурзакевич, А. Д. Чертков, В. И. Григорович, Г. С. Раковски, Р. Жинзифов.

Изтегляне


230 изтегляния от 10.4.2017 г.
Austria / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Poland / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States