СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: „Эпос древности и средневековья”


Автори:
Мариана Нинова

Страници: 175-178

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


249 изтегляния от 10.4.2017 г.