СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Кръгла маса по проект „Хуманитаристиката и журналистиката в процеса на глобализация“


Автори:
Марина Владева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


179 изтегляния от 10.4.2017 г.