СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдено научно звание: Нели Христова Пейчева


Автори:
Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


38 изтегляния от 25.3.2019 г.