СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Литература – литературознание – философия. Проблеми на релацията, езиците, комуникацията


Автори:
Жанета Налевайк

Страници: 43-62

Резюме:

Предмет на статията са връзките между литература, литературознание и философия. Гледната точка на авторката се опира на концепта на Януш Славински, формулиран в статията му „Литературният изказ и философският изказ – три въпроса и още един“ и дискутира неговите предложения. Показани са ситуации, при които едни и същи литературни текстове могат да бъдат анализирани в две перспективи – литературоведска и философска. Статията реализира методологични рефлексии в светлината на модерната компаративистика и интердисциплинарните изследвания.


Ключови думи:

философски изказ, литературен изказ, компара- тивистика, интердисциплинарност, методология, Януш Славински

Изтегляне


223 изтегляния от 10.4.2017 г.