„Любовните наричания” на Петко Славейков


Катя Станева

Резюме:

Статията фокусира вниманието върху игрословните структури на любовни наричания (именувания, назования) в анакреонтичните песни на П. Р. Славейков. Те са прочетени като порив по нова културна идентичност, осъществено ренесансово ословесяване на човешките страсти, на търсени утехи, радости, сладости в ежедневието и така осигурили на Петко Славейков – на рецептивистко равнище, чрез популярността на текстовете от песнопойките – първоначално натрупване на „литературни активи“.

Ключови думи:

анакреонтични песни на Българското възраждане, Петко Славейков, игрословни текстове, любовно говорене, ренесансови репрезентации.

Изтегляне


314 изтегляния от 10.4.2017 г.
NA / Algeria / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States