СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

„Любовните наричания” на Петко Славейков


Автори:
Катя Станева

Страници: 63-89

Резюме:

Статията фокусира вниманието върху игрословните структури на любовни наричания (именувания, назования) в анакреонтичните песни на П. Р. Славейков. Те са прочетени като порив по нова културна идентичност, осъществено ренесансово ословесяване на човешките страсти, на търсени утехи, радости, сладости в ежедневието и така осигурили на Петко Славейков – на рецептивистко равнище, чрез популярността на текстовете от песнопойките – първоначално натрупване на „литературни активи“.


Ключови думи:

анакреонтични песни на Българското възраждане, Петко Славейков, игрословни текстове, любовно говорене, ренесансови репрезентации.

Изтегляне


372 изтегляния от 10.4.2017 г.