Научно съобщение: Фитоморфната метафора в руската лингвокултура


Олга Кондратиева

Резюме:

В статията се разглеждат особеностите на фитоморфния метафоричен модел, който е особено продуктивен в руската лингвокултура. Разглеждат се фреймовете “Състав на царството на растенията”, “Части на растенията”, “Жизнен цикъл на растенията”, “Място за живот на растенията”, както и тяхната роля в репрезентацията на един от централните концепти в руската лингвокултура – концепта “душа”.

Ключови думи:

метафора, фитоморфна метафора, концепт, лингвокултура

Изтегляне


175 изтегляния от 10.4.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Netherlands / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States