СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Бележки върху агронимите в с. Кутово (Видинско)


Автори:
Владислав Маринов Таня Топалова

Страници: 145-153

Резюме:

В статията се описват и анализират агронимите (имената на местности) като част от топонимията на с. Кутово (Видинско). Изследваната топонимната система има общи елементи както с билингвалната топонимна система в крайния български Северозапад и по поречието на р. Дунав, така и с монолингвалната във Видинско.


Ключови думи:

топоними, агроними, билингвизъм, Кутово, краен български Северозапад

Изтегляне


219 изтегляния от 10.4.2017 г.