СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: За италианската музикална терминология в българския език


Автори:
Таня Топалова

Страници: 190-200

Резюме:

Статията описва и анализира италианските заемки в българския език. Акцентира се върху музикалната терминология и високата степен на адаптация в българския като език-приемник.


Ключови думи:

заемки, италиански език, музикална терминология, адаптация.

Изтегляне


1491 изтегляния от 29.11.2016 г.