Съобщение: За италианската музикална терминология в българския език


Таня Топалова

Резюме:

Статията описва и анализира италианските заемки в българския език. Акцентира се върху музикалната терминология и високата степен на адаптация в българския като език-приемник.

Ключови думи:

заемки, италиански език, музикална терминология, адаптация.

Изтегляне


1364 изтегляния от 29.11.2016 г.
NA / Austria / Belgium / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Czech Republic / Europe / France / Germany / Greece / Ireland / Italy / Macedonia / Namibia / Netherlands / Russian Federation / Spain / Sweden / Switzerland / Ukraine / United Kingdom / United States