СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Етнология и медиевистика. Топоси. Имена. Светци


Автори:
Анчо Калоянов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 201-204

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


318 изтегляния от 29.11.2016 г.