СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Понятията за „разговорен“ и „разговорност“ в стилистичната система на славянските книжовни езици


Автори:
Светлана Бибик

Страници: 35-52

Резюме:

В статията са разгледани въпросите за проявите на разговорното и разговорността по примера на съотношението на функционално-стилистичните маркери „разговорност – поетичност“, „разговорност – научност“, „разговорност – официалност“. Отбелязани са особеностите на дискусионните въпроси във връзка с изучаването на устната и разговорната реч в славянските езици. Предложена е теория за разговорно-битовия стил в книжовния език като източник на елементи за разговорност и разговорно в другите жанрово-стилистични условия на общуване.


Ключови думи:

разговорно, разговорност, поетичност, научност, официалност

Изтегляне


279 изтегляния от 29.11.2016 г.