СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Трети международен конгрес по българистика (Cофия, 23–26 май 2013 г.)


Автори:
Верка Сашева

Страници: 234-239

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


76 изтегляния от 22.3.2019 г.