СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдено научно звание: Людмила Костова


Автори:
Страници: 242-244

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


99 изтегляния от 22.3.2019 г.