СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдено научно звание: Дафина Генова


Автори:
Страници: 245-246

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


67 изтегляния от 22.3.2019 г.