СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: Старобългарският езически пантеон от времето на двоеверието в „Чинъ покаянiя, паче же и скимницамъ“


Автори:
Анчо Калоянов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 99-112

Резюме:

Изповедният чин за монахини от 1874 г. e известен само по неговия единадесети въпрос с имената на езическите божества Род и роженци, Пуре Перун, Хърс и Мокош, които в славистиката се приемат за древноруски. В статията се доказва, че паметникът принадлежи на Българската църква и е от времето на двоеверието на българите.


Ключови думи:

покръстване, изповед, епитемия, двоеверие, старобългарско езичество, езически пантеон.

Изтегляне


315 изтегляния от 29.11.2016 г.