СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: „Смесна китка“: Комуникативни страт


Автори:
Невена Михова

Страници: 146-160

Резюме:

Текстът интерпретира комуникативния статут на „Смесна китка” от П. Р. Славейков с оглед на комуникативните стратегии, реализирани посредством избора на жанр.


Ключови думи:

„Смесна китка“, П. Р. Славейков, жанр, стратегии.

Изтегляне


314 изтегляния от 29.11.2016 г.