Съобщение: „Смесна китка“: Комуникативни страт


Невена Михова

Резюме:

Текстът интерпретира комуникативния статут на „Смесна китка” от П. Р. Славейков с оглед на комуникативните стратегии, реализирани посредством избора на жанр.

Ключови думи:

„Смесна китка“, П. Р. Славейков, жанр, страте- гии.

Изтегляне


268 изтегляния от 29.11.2016 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Iran, Islamic Republic of / Japan / Russian Federation / Spain / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States