СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Власт и общество в антологията „Златоструй“на цар Симеон Велики


Автори:
Димитър Кенанов

Страници: 7-28

Резюме:

В слово 43 на антологията „Златоструй” се тълкува глава 13 от Посланието на св. ап. Павел до Римляни. В началото (13:1) се настоява за покорство пред носителите на властта и този поведенски принцип е мото на авторския текст. Св. Йоан Златоуст следва апостолското убеждение, че Христос въвежда Своите закони не да разруши обществената взаимност и гражданския ред, а да ги укрепи, за да не избухват излишни и безполезни войни. Властта и обществото подобава да се намират в състояние на съподчинение и съгласие, в непрестанно придобиване и прилагане на християнските принципи за междуличностните отношения. Очевидно е, че цар Симеон Велики споделя идеята за идеална, просветена и единоначална християнска държава под покровителството на Бога и властта на благоверен земен цар, слуга Божи (Рим.13:4). Съгласието и съподчинението на поданиците се ръководи от върховния принцип на любовта – да обичаш ближния си, както самия себе си (по Mт. 22:37–39).


Ключови думи:

„Златоструй“, Златоуст, превод, текстология

Изтегляне


245 изтегляния от 29.11.2016 г.