СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Фолклорната гатанка в българската митопоетична картина за свят


Автори:
Тодор Моллов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


238 изтегляния от 29.11.2016 г.