СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: За естетическите стратегии в немската литерату


Автори:
Ралица Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 210-214

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


368 изтегляния от 29.11.2016 г.