Славянската златоустова еклога. „Слово за пришествие Христово” по ръкопис № 11 от Свято-Троицката Сергиева лавра издание. Идентификация на източниците


Сергей Ким

Резюме:

Славянският текст на „Слово за пришествие Христово”, на който е посветена тази статия, се намира в ръкопис от Свято- Троицката Сергиева Лавра от края на ХІV век, №11. Ръкописът е с название „Златая цепь”. Установяват се два гръцки източника, които са вземат предвид в предлаганото издание на словото, което се приема за произведение, възникнало на славянска почва.

Ключови думи:

„Златая цепь“, Христодомос, слово, превод, текстология

Изтегляне


213 изтегляния от 29.11.2016 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Italy / Poland / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States