СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Славянската златоустова еклога. „Слово за пришествие Христово” по ръкопис № 11 от Свято-Троицката Сергиева лавра издание. Идентификация на източниците


Автори:
Сергей Ким

Страници: 29-47

Резюме:

Славянският текст на „Слово за пришествие Христово”, на който е посветена тази статия, се намира в ръкопис от Свято- Троицката Сергиева Лавра от края на ХІV век, №11. Ръкописът е с название „Златая цепь”. Установяват се два гръцки източника, които са вземат предвид в предлаганото издание на словото, което се приема за произведение, възникнало на славянска почва.


Ключови думи:

„Златая цепь“, Христодомос, слово, превод, текстология

Изтегляне


264 изтегляния от 29.11.2016 г.