СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдено научно звание: Павел Петков


Автори:
Страници: 224-225

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


58 изтегляния от 20.3.2019 г.