СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдено научно звание: Милена Иванова


Автори:
Страници: 225-226

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


63 изтегляния от 20.3.2019 г.