СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Cветовен симпозиум за творчеството на Достоевски


Автори:
Владимир Донев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 227-230

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


44 изтегляния от 20.3.2019 г.