СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Откриване на Франкофонски център за академично качество


Автори:
Страници: 233-234

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


82 изтегляния от 20.3.2019 г.