СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Немски сложни съществителни в специализирани текстове и техните съответствия в български език – формален и семантичен анализ на мотивационните отношения между непосредствено съставящите им (2. част)


Автори:
Милка Енчева Гьоте-институт в Университета в Марибор, Словения

Страници: 90-117

Резюме:

Настоящата статия представлява унилатерално съпоставително изследване с немски като изходен език. Предмет на изследване е формалният и семантичен анализ на мотивационните отношения на непосредствено съставящите на немските сложни съществителни в специализирани текстове по химична технология и техните съответствия в българския език. Изследването е представено в два последователни броя на списанието. В първата част беше коментиран съставеният за нуждите на изследването модел за съпоставителен анализ и семантичният мотивационен анализ. Във втората част ще представим формалния мотивационен анализ и проекцията на семантичните отношения върху формалните структури.


Ключови думи:

немски сложни съществителни, съответствия в български език, съпоставителен анализ, семантичен мотивационен анализ, формален мотивационен анализ, субстантивна валентност.

Изтегляне


263 изтегляния от 29.11.2016 г.