СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: За някои особености на речевия етикет в българския и словашкия език


Автори:
Даниела Константинова

Страници: 118-128

Резюме:

В статията се разглеждат някои специфични етикетни формули и особености на българския и словашкия речев етикет. Вниманието е насочено към начините за изразяване на поздрави, приветствия, обръщения, честитки, пожелания, и др., които са различни за носителите на двата езика и непознаването им би могло да доведе до нарушаване на национално-културната специфика на правилата за вежливост и речев етикет.


Ключови думи:

речев етикет, етикетна формула, културни традиции, чуждоезиково обучение, български език, словашки език

Изтегляне


1660 изтегляния от 29.11.2016 г.