СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: Структурно-функционален статус на славяно- българския език на „История славянобългарска” (към типологията на хибридните варианти на църковнославянския език)


Автори:
Атанаска Тошева

Страници: 146-162

Резюме:

Обективният анализ на „История славянобългарска” показва невъзможността Паисиевият език да бъде отнесен изцяло нито към църковнославянския език, нито към народно-разговорния български език. В „Послесловието” самият Паисий представя своя езиков замисъл и нормативен критерий, определяйки езика на своята История като славянобългарски – една нова хибридна езикова формация, която присъства в българската книжнина до 40-те години на XIX век. Хибридните езикови формации се утвърждават в българската и сръбската историография и бележат периода между залеза на църковнославянската традиция и началото на езиковото възраждане.


Ключови думи:

славянобългарски език, църковнославянски език, народно-разговорен език, хибриден вариант, езикова ситуация

Изтегляне


367 изтегляния от 29.11.2016 г.