СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българската етническа общност в Приазовието днес. За наименованието и съвременното състояние на диаспората


Автори:
Йежи Хатлас Университетска библиотека на университет „Адам Мицкевич“, Полша

Страници: 88-95

Резюме:

Българската диаспора в Приазовието възниква преди 150 години. Българските преселници идват в тази област главно от Южна Бесарабия. Днес те населяват главно градовете Бердянск и Приморск и околните села. Тази диаспора е слабо позната и слабо съхранена. Владеенето на българския език и познаването на българските обичаи е частично. Въпреки опитите за спасяване на това българско средище процесът на асимилация продължава.


Ключови думи:

Българи, Азовско море, народни малцинства

Изтегляне


447 изтегляния от 30.6.2017 г.