Анкети: Български творци от Бесарабия: Иван Вълков, Иван Ненов, Анна Малешкова и Николай Куртев


Елена Налбантова

Резюме:

Съвременната българска бесарабска проза води началото си от 80-те години на ХХ в. Тя е създавана от автори, родени и израснали в българските села в днешна Украйна и Молдова. Рубриката представя анкети с четерима от тях. След встъпителна характеристика на творческите им портрети се изясняват начинът на усвояване на книжовния български език, пътищата на опознаване на националната българска проза, оценката на постиженията на бесарабската българска интелигенция и пр. Специално внимание е отделено на темите, които тези автори въвеждат в съвременната българска бесарабска проза.

Ключови думи:

съвременна българска бесарабска проза, Иван Вълков, Иван Ненов, Анна Малешкова, Николай Куртев

Изтегляне


496 изтегляния от 30.6.2017 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / India / Moldova, Republic of / Netherlands / Norway / Poland / Romania / Russian Federation / Senegal / Spain / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States