Varia: За литературния мотив „Насън и наяве“ и за едноименния фрагмент от Емилиян Станев


Николина Бурнева

Резюме:

Честването на 110-годишнината от рождението на Емилиян Станев е повод да се оценят и някои текстове, останали до момента встрани от изследователския интерес. Заглавието на драмата „Насън и наяве“ (издадена посмъртно) препраща към една от транскултурните идеи на модерност- та, обединяваща етични, философски и психологически моменти: Как функционира съзнанието на изследователя гений предвид отговорността му за приложението на неговите открития в техно- логичния и социален прогрес? „Насън и наяве“ се интерпретира като метафора за раздвояването на личността и безизходицата на интелектуалеца в апогея на съвременната цивилизация.

Ключови думи:

модерност, Емилиян Станев, Фауст, Марлоу, Гьоте, Дюренмат, Брехт, етика, политика

Изтегляне


298 изтегляния от 30.6.2017 г.
Bulgaria / Canada / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / India / Poland / Russian Federation / Senegal / Serbia / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States