СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Човекът от подземието и социалистическият реализъм в новелата „Санаториумът на д-р Господов“ от Георги Марков


Автори:
Цветелина Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 140-147

Резюме:

В статията е анализирана персонажната схема в новелата „Санаториумът на д-р Господов” от Георги Марков. Вниманието е фокусирано върху сблъсъка между авторовата идея и идеологемите на социалистическия реализъм. Направен е типологичен и психологически литературен паралел между образите на шестимата туберкулозно болни пациенти в творбата, публикувана през 60-те години на 20. век, и „човека от подземието”, представен в руската литература на 19. век от Фьодор Достоевски. Сложните екзистенциални проблеми са разтълкувани в светлината на библейската символика.


Ключови думи:

Георги Марков, новела, човекът от подземието, социалистическият реализъм

Изтегляне


373 изтегляния от 30.6.2017 г.