СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Другата страна на разказа. За прозата на Здравка Евтимова


Автори:
Владимир Донев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 148-153

Резюме:

Статията разглежда поетиката на късия разказ в прозата на Здравка Евтимова, един от най- талантливите разказвачи в съвременната българска литература. Проследен е накратко пътят във формиране на разказваческия стил на писателката чрез експерименти в техниката на разказване от социално-реалистично мотивирани конфликти до конотацията на словото и появата на разкази- притчи и разкази-антиутопии в белетристиката.


Ключови думи:

поетика на разказа, конотативни значения, метафоричен стил на разказване, първолично повествование, персонализирано третолично повествование, притча, антиутопия

Изтегляне


785 изтегляния от 30.6.2017 г.