СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: За историята на бесарабските българи, на полски език (за Jerzy Hatłas, Bułgarzy w Besarabii…)


Автори:
Вероника Шведек Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 156-156

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


311 изтегляния от 30.6.2017 г.