СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: За историята на бесарабските българи, на полски език (за Jerzy Hatłas, Bułgarzy w Besarabii…)


Автори:
Вероника Шведек

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


247 изтегляния от 30.6.2017 г.