СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Одеса като културен палимпсест (за сб. Odessa w literaturach słowiańskich.…)


Автори:
Ирина Нечиталюк Одеския национален университет „Иля Мечников“, Украйна

Страници: 157-158

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


285 изтегляния от 30.6.2017 г.