Диаспорни неволи: евреите на Израел Зангуил между ционисткия проект и опасността от „обезродяване“


Людмила Костова

Резюме:

Статията разглежда определени теоретични подходи към диаспората като социално явление и колективно преживяване. Обръща се внимание на някои тълкувания на еврейската диаспора и опростенческата презумпция за нейната „изключителност“. Прави се опит да се изясни спецификата £ чрез аналитичен прочит на две произведения на англо-еврейския писател Израел Зангуил (1864–1926). Разглеждат се и неговите ционистки възгледи, като се свързват с тенденции, характерни за идеологическия контекст на британското краевековие. В произведенията си Зангуил пропагандира идеята за баланс между старовремските еврейски традиции и изискванията на живота в модерния свят. Това според него е начинът да се избегне опасността от тотална асимилация или „обезродяване“ на субектите на диаспората. Статията завършва с опит за паралел между творчеството на Зангуил и постколониалната литература от по-ново време, както и с преценка на способността на текстовете му да надхвърлят наложените им от автора идеологически рамки.

Ключови думи:

диаспора, диаспорна субективност, евреи, ционизъм, Израел Зангуил

Изтегляне


235 изтегляния от 30.6.2017 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / India / Italy / Morocco / Norway / Poland / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States