СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Международен симпозиум „Изследвания в областта на китаистиката и преподаването на китайски език в страните от Централна и Източна Европа“


Автори:
Полина Цончева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 167-167

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


310 изтегляния от 30.6.2017 г.