СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Международен симпозиум „Изследвания в областта на китаистиката и преподаването на китайски език в страните от Централна и Източна Европа“


Автори:
Полина Цончева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


250 изтегляния от 30.6.2017 г.