СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Втора национална научна конференция „Медиите на 21. век“: Медии и избори


Автори:
Христина Христова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


292 изтегляния от 30.6.2017 г.