Хроника: Втора национална научна конференция „Медиите на 21. век“: Медии и избори


Христина Христова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


279 изтегляния от 30.6.2017 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Croatia / France / Germany / India / Moldova, Republic of / Poland / Russian Federation / Senegal / Spain / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States