СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Емигрантският дом. За есеистиката и прозата на Дубравка Угрешич


Автори:
Людмила Миндова Институт за балканистика с Център по тракология в Българската академия на науките, България

Страници: 17-25

Резюме:

Текстът анализира разнообразните проявления на темата за дома в емигрантската проза и есеистика на Дубравка Угрешич, установявайки както континюитета на отделните вариации, така и характерната за нейния писателски похват аналитично-иронична дистанция, почиваща на дълбоки познания в областта на литературата, културата и мита. Като най-знакови проявления на дома са разгледани следните примери: домът-куфар, домът-влак, домът-затвор, домът-подземие, кукленият дом, творческият дом, къщата за птици и домът-яйце. Както показва анализът, всички те, в една или друга степен, се оказват свързани с темите за емигрантството (изгнанието), отчуждението и отсъствието в „антиутопичния режим“ на съвременността.


Ключови думи:

постюгославски литератури, емигрантска проза, литературна антропология, семио тика на пространството

Изтегляне


504 изтегляния от 30.6.2017 г.