СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Технически изисквания за публикации в сп. „Проглас“


Автори:
Страници: 176-179

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


84 изтегляния от 5.3.2019 г.