СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблематика на идентичността у православните жители на Лодз и Краков. Типологичен анализ


Автори:
Ян Моравицки Изследователския център за история и култура на Средиземноморието и Югоизточна Европа „Валдемар Церан” (Ceraneum) към Лодзкия университет, Полша

Страници: 33-43

Резюме:

В статията е засегната проблематиката на формирането и поддържането на религиозната и етническата идентичност на фона на миграционните процеси в Европа. Авторът обръща внимание на взаимоотношенията и противоречията, свързани с функционирането на религиозната и етническата идентичност, едновременно с това подчертава разликите в дефинициите на термините „енория“ и „религиозна група“. Социологическите проучвания, които са описани в настоящата статия, са проведени сред православни жители в Лодз и Краков.


Ключови думи:

православие, идентичност, религиозна група, миграция

Изтегляне


321 изтегляния от 30.6.2017 г.