Казаците в творчеството на Юлиуш Словацки. (От „Украинската думка“ до „Змията“)


Пьотр Борек

Резюме:

Украинскатата проблематика заема важно място в поезията на Юлиуш Словацки. Интересът му към нея възниква както поради връзките с родното му място Кременец, така и в резултат на литературната мода, лансирана чрез творческите постижения на т.нар. Украинска школа на полския романтизъм. Словацки е впечатлен от историческото минало на украинските земи и историята на казачеството. Като романтичен поет го привличат свободолюбивите идеи в борбите на казаците и срещу полската държава, и срещу турци и татари. За Словацки е характерна нееднозначната оценка на миналото на Украйна поради напластяването на двете истории на казашките земи в съзнанието на твореца (от полска и от украинската гледна точка). Образът на казаците в ранното му творчество не е еднозначен от аксиологична гледна точка. В своята интерпретация поетът романтик използва елементи от историческата, литературната и фолклорната традиция.

Ключови думи:

Юлиуш Словацки, полски романтизъм, Украйна, казаци, литературно отражение на историята

Изтегляне


206 изтегляния от 30.6.2017 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Czech Republic / France / Germany / India / Norway / Poland / Russian Federation / Senegal / Slovakia / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States