СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Нistoria domus“ – домовете на времето


Автори:
Елена Тачева Югозападен университет " Неофит Рилски", България
Силвия Георгиева Югозападен университет " Неофит Рилски", България

Страници: 51-55

Резюме:

За първи път в превод от латински се представя на част от пазения в Стар Бешенов летопис, извес- тен с името „Historia domus“. Ръкописът вероятно предхожда както историята на Блазиус Клайнер, така и тази на Паисий Хилендарски. Пътните бележки на Елена Тачева от научно пътуване до Стар Бешенов, осъществено през 2012 г., информират за основните културни институции на селището.


Ключови думи:

„Historia domus“, Стар Бешенов, българска диаспора в Банат

Изтегляне


328 изтегляния от 30.6.2017 г.