Нistoria domus“ – домовете на времето


Елена Тачева Силвия Георгиева

Резюме:

За първи път в превод от латински се представя на част от пазения в Стар Бешенов летопис, извес- тен с името „Historia domus“. Ръкописът вероятно предхожда както историята на Блазиус Клайнер, така и тази на Паисий Хилендарски. Пътните бележки на Елена Тачева от научно пътуване до Стар Бешенов, осъществено през 2012 г., информират за основните културни институции на селището.

Ключови думи:

„Historia domus“, Стар Бешенов, българска диаспора в Банат

Изтегляне


229 изтегляния от 30.6.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / India / Norway / Romania / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States