Народният календар на бесарабския българин: езиково-културно интерпретиране. Речник


Светлана Георгиева

Резюме:

В статията е направен опит да се проучат календарните обичаи и обреди като фактор, съдействащ за запазването на етнокултурната идентичност на българите от южните части на Украйна, които са богат извор за разкриване на българската народна култура и за промените, които тя претърпява в обкръжението на други култури. Народният календар се изследва през призмата на лексика и терминология, представени като кратки етнолингвистични статии, описващи не само значението на думите, но и стоящата зад тях обредна реалност и вярвания, без които лексикалните значения понякога изглеждат немотивирани и необясними. Заглавията на етнолингвистичните статии са организирани по азбучен принцип.

Ключови думи:

етнолингвистика, българска диаспора в Украйна, български календарни обичаи и обреди

Изтегляне


402 изтегляния от 30.6.2017 г.
NA / Asia/Pacific Region / Belarus / Belgium / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / India / Italy / Macedonia / Moldova, Republic of / Netherlands / Norway / Poland / Romania / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States