СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Народният календар на бесарабския българин: езиково-културно интерпретиране. Речник


Автори:
Светлана Георгиева Одеския национален университет „И. Мечников“,Украйна

Страници: 56-69

Резюме:


В статията е направен опит да се проучат календарните обичаи и обреди като фактор, съдействащ за запазването на етнокултурната идентичност на българите от южните части на Украйна, които са богат извор за разкриване на българската народна култура и за промените, които тя претърпява в обкръжението на други култури. Народният календар се изследва през призмата на лексика и терминология, представени като кратки етнолингвистични статии, описващи не само значението на думите, но и стоящата зад тях обредна реалност и вярвания, без които лексикалните значения понякога изглеждат немотивирани и необясними. Заглавията на етнолингвистичните статии са организирани по азбучен принцип.


Ключови думи:

етнолингвистика, българска диаспора в Украйна, български календарни обичаи и обреди

Изтегляне


810 изтегляния от 30.6.2017 г.