Към историята на българоезичната лексикография в Украйна


Елза Стоянова

Резюме:

В статията се разглежда един от началните етапи в историята на българоезичната лексикография в Украйна. Първите речници излизат през 30-те години на миналия век. Те са единични и доста кратки. Вниманието ни е съсредоточено основно върху дейността на Делчо Пеев Дринов (1893–1936) – първия българин и съветски езиковед, който работи в няколко висши учебни заведения в Киев, като преподава български език от 1919 до 1930 г., а впоследствие започва да се занимава с научна и учебно-методическа дейност. Делчо Дринов издава учебници по български и украински език, а също и първия украинско- български речник, предназначен за селяните българи от диаспората.

Ключови думи:

Украйна, Делчо Пеев Дринов, първият украинско-български речник, диаспора

Изтегляне


250 изтегляния от 30.6.2017 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Czech Republic / France / Germany / India / Moldova, Republic of / Netherlands / Norway / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States