СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2012 / Том 5 / Брой 1

Статии

Историко-философски поглед към частната собственост
Карим Наама

(изтегляния 1269 от 3.5.2017 г.)

Състояние и развитие на стоковите борси в България
Марияна Божинова

(изтегляния 4741 от 3.5.2017 г.)

Роля на бизнес етиката и справедливостта в бизнеса
Анатолий Асенов

(изтегляния 3326 от 3.5.2017 г.)

Корпоративното счетоводство - същност и необходимост
Петя Петрова

(изтегляния 790 от 3.5.2017 г.)

Теоретични постановки за мотивацията на човешкия ресурс
Кръстю Илинчев

(изтегляния 2595 от 3.5.2017 г.)

Предизвикателството да стана мениджър
Христиана Петкова

(изтегляния 1375 от 3.5.2017 г.)

Съдържание

(изтегляния 486 от 1.3.2019 г.)