Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ostendit historia. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев


Автори:
Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


150 изтегляния от 18.1.2019 г.