Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Живот за историята или история на живота му. проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев на 60 години


Автори:
Иван Лазаров

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


147 изтегляния от 18.1.2019 г.