Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Годишник на Историческия факултет, 2017 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 490 от 18.1.2019 г.)

Кои са синегорите в класическа Атина?
Стела Монева

(изтегляния 501 от 18.1.2019 г.)

Пелтастите в „Анабазиса” на Ксенофонт
Живко Жеков

(изтегляния 461 от 18.1.2019 г.)

Византийската рангова йерархия през IX–XI в.
Николай Кънев

(изтегляния 753 от 18.1.2019 г.)

Полагал ли е Симеон монашески обет?
Бистра Николова

(изтегляния 680 от 18.1.2019 г.)

Житие Ефрема Новоторжского: редакции и списки
Галина Гадалова

(изтегляния 873 от 18.1.2019 г.)

Шишмановци и Басараба
Невен Илиев

(изтегляния 706 от 18.1.2019 г.)

1780 – Да са ʒнаи какь стоѩнь габровалиѧта направи пѹтъ и моста
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 775 от 18.1.2019 г.)

Храмът “св. Пророк Илия” в Свищов
Симеон Захариев

(изтегляния 642 от 18.1.2019 г.)

Трявна в средата на XIX век
Гергана Георгиева

(изтегляния 549 от 18.1.2019 г.)

Тверские моряки в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов
В Воробьев И Воробьева

(изтегляния 440 от 18.1.2019 г.)

Иван Пеев Плачков – един възможен път към политиката
Милко Палангурски

(изтегляния 361 от 18.1.2019 г.)

Формиране на Бялото движение (възникване, идеи и състав)
Татяна Астарджиева

(изтегляния 474 от 18.1.2019 г.)

"Географските коловози” на балканската история
Пламен Парашкевов

(изтегляния 408 от 18.1.2019 г.)

Опитът на Кипър в развитието на селския туризъм
Поля Йорданова

(изтегляния 393 от 18.1.2019 г.)