СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Съкровеният свят на родовото предание


Автори:
Маргрета Григорова

Страници: -

Резюме:

Съвременна българска поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочити. Съст. Елена Налбантова. Одеса: Друк, 2006. 182 с.


Ключови думи:


Изтегляне


267 изтегляния от 5.6.2017 г.