Рецензия: Голямото завръщане на една голяма личност


Владимир Янев

Резюме:

Антония Велкова-Гайдаржиева. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. В. Търново, 2006.

Ключови думи:


Изтегляне


165 изтегляния от 5.6.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Singapore / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States