СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Голямото завръщане на една голяма личност


Автори:
Владимир Янев

Страници: 177-180

Резюме:

Антония Велкова-Гайдаржиева. Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика. В. Търново, 2006.


Ключови думи:


Изтегляне


252 изтегляния от 5.6.2017 г.